Wszystkie obrazy i treści na tej stronie pozostają własnością Happy Stories – Pracownia fotografii. Obrazy nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zamówienia zdjęć cyfrowych / drukowanych uprawniają nabywcę do własności fotografii, ale nie do praw autorskich, które pozostają w Happy Stories – Pracownia fotografii nawet po zamówieniu.